CR STORY
    씨알상사의 특별한 이야기를 전해드립니다.
STORY

사원 여름휴가

페이지 정보

작성자 최고관리자 작성일18-05-01 16:24 조회1,154회 댓글0건

본문

 

 

 

 

 

 

 

cf2411257b758c9d7607a257167062a4_1525158

 

 

사원들과 함께 여름휴가 꼬우!

 

 


cf2411257b758c9d7607a257167062a4_1525158

 

 

역시 여름엔 물놀이죠 ㅋㅋㅋ

 

 


cf2411257b758c9d7607a257167062a4_1525159

 

 

야외에서 먹는건 다 맛있어용!!!

 

 


cf2411257b758c9d7607a257167062a4_1525159

 

 

굿굿!

 

 


cf2411257b758c9d7607a257167062a4_1525159

 

 

맛있게 먹고 즐기기

 

 

 
cf2411257b758c9d7607a257167062a4_1525159

 

 

사원들과 소통하며 단합하는 씨알상사 입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.